یا غریب الغربا ادرکنی

درخواست حذف این مطلب

صبرهم حدی دارد.


برغیرت دینیمان آب دهان نیندازید.


آنقدر دست دست کردیم،واگراشدیم، همه چیز را سهل وممتنع محاسبه کردیم...آنقدر کوتاه آمدیم.کم غیرت شدیم، کم مایه وبی رگ، اجازه دادیم تفاله های تربیت شده در دامان زر وز‌ور وتزویر،سوسولهای مزور،سلبریتیهای هتاک، ون کم تعداد اما پرمدعایی که برق زر و زد وبند وافلاس و چنان کندکه، حیارا خورده و مردانگی وشرافت را،قی کنند،که یک موش نجس و پلید (که باید نسبش بررسی شود!)قلم بردارد واینچنین بر هشتم ،شرم آورانه جسارت ورزد. خسته دلیم.اینکه دیگر موضوع حجاب وحیا نیست.افلاس و نیست.هتک وقتل آمران به معروف وناهون از منکر نیست.حمله به بسیج و و ی م ع حرم و مومنین وپابرهنگان و...نیست.اینبار خیلی واضح وبی وعیان هتاکی به محضر رئوف،آبروی ایران وشیعیان،همانیکه از یت ویهودیت واهالی تسنن ،مریض ودرراه مانده وسرطانی وفقیر ومجرد وبیکار و...به او پناه آورده وحاجت گرفته اند، آن آقایی که درزمان حیاتش ‌توسط دشمنانش هم آنقدر حق جو وقاطع البرهان وعظیم الشأن و رضایت آور رفتارکرد که تمجید شد ورضانامیدندش وبر مقام والایش سر تسلیم وتکریم فرود آوردند....


 ادامه ی مطلب...